Sotsiaalkomisjon saatis teisele lugemisele Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu, mis tõstab keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

Sotsiaalministeerium avalikustas tänavuse aasta taotlusvoorud sotsiaalvaldkonnas.

Harju maavanema Ülle Rajasalu hinnangul on Tallinna linnavolikogu määrus, mis reguleerib sotsiaaltoetuste määramise korda, vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega ning ta pöördus määruse õiguspärasuse kontrollimiseks õiguskantsleri poole.

Sotsiaalkaitseministri 15.12.2014 määrus nr 73
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122014016

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 18.12.2014, 16

Vabariigi Valitsuse kinnitatud järgmise aasta riigieelarves on olulisel kohal sotsiaalvaldkonna toetused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes