Kolmapäev, 29 Juuli 2020 08:34

Kuidas õigesti arvutada sotsiaalmaksu

Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

Vastu võetud 12.03.2020 nr 12

https://www.riigiteataja.ee/akt/117032020004

Redaktsiooni jõustumise kp:   20.03.2020

Avaldamismärge:        RT I, 17.03.2020, 4

Esmaspäev, 15 Juuni 2020 12:09

Kuidas õigesti arvutada sotsiaalmaksu

Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.

Sotsiaalmaksuseaduse (SMS) § 13 lg 17 kohaselt „Käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 ja § 61 lõikes 2 sätestatud kohustust tasuda sotsiaalmaksu kuumääralt ei kohaldata 2020. aasta märtsis, aprillis ja mais. [RT I, 21.04.2020, 1 – jõust. 01.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. märtsist]".

Neljapäev, 14 Mai 2020 09:42

Pensionär ja sotsiaalmaks

Kui osalise tööajaga töötav pensionär läheb pikemalt palgata puhkusele, kas siis tekib tööandjal minimaalse sotsiaalmaksu tasumise kohustus?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes