Juunis eksporditi kaupu 1,6 miljardi ja imporditi 1,9 miljardi euro eest, võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 14 protsenti ja import 13 protsenti.

26. veebruaril jõustus järjekorras kümnes Euroopa Liidu sanktsioonide pakett Venemaa suhtes seoses jätkuva sõjalise kallaletungiga Ukrainale. Järgnevalt on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda välja toonud olulisimad uued ettevõtjaid puudutavad sanktsioonid. 

5. veebruarist lõppeb Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide üleminekuperiood Vene Föderatsioonist pärit naftatoodetele ning nende ostmine ja Euroopa Liitu toomine on esmaspäevast keelatud.

Maksu- ja tolliameti kõikidest eelmisel aastal tehtud kontrollidest moodustasid 66 protsenti sanktsioonide kontrollid.

9. jaanuarist lõppeb Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonide üleminekuperiood paljudele Vene Föderatsioonis pärit tarbekaupadele ning nende Euroopa Liitu toomine on esmaspäevast keelatud.