Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat

Muudetud raamatupidamise seadus ja raamatupidamise toimkonna juhendid on tõotanud suuri muutusi ja halduskoormuse vähenemist eelkõige väiksematele ettevõtetele.

Muudetud raamatupidamise seadus ja raamatupidamise toimkonna juhendid on tõotanud suuri muutusi ja halduskoormuse vähenemist eelkõige väiksematele ettevõtetele.

Raamatupidamise Toimkond teeb ettepaneku muuta mitut toimkonna juhendit ja ootab nende ettepanekute kohta tagasisidet 15. jaanuarini 2016.

Mõnikord on piir aruande sisu ja vormi vahel ebamäärane ning võib juhtuda, et head majandustulemused ei paista kehva vormi tagant silma.

Lähtudes aruandekohustuslastelt saadud küsimustest otsustas Raamatupidamise Toimkond aprilli lõpus muuta RTJ-d nr 6 ja 12 tagasiulatuva rakendamisega aastaaruannetele, mis koostatakse 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta. Juhendid olid eelnevalt kahe kuu jooksul kommenteerimisel ning leidsid positiivset vastukaja.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes