TRK 1140x140 ee gif
Inglise-eesti raamatupidamise terminite sõnaraamat

Raamatupidamise Toimkond teeb ettepaneku muuta mitut toimkonna juhendit ja ootab nende ettepanekute kohta tagasisidet 15. jaanuarini 2016.

Mõnikord on piir aruande sisu ja vormi vahel ebamäärane ning võib juhtuda, et head majandustulemused ei paista kehva vormi tagant silma.

Lähtudes aruandekohustuslastelt saadud küsimustest otsustas Raamatupidamise Toimkond aprilli lõpus muuta RTJ-d nr 6 ja 12 tagasiulatuva rakendamisega aastaaruannetele, mis koostatakse 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta. Juhendid olid eelnevalt kahe kuu jooksul kommenteerimisel ning leidsid positiivset vastukaja.

Lähtudes aruandekohustuslastelt saadud küsimustest ja tagasisidest otsustas Raamatupidamise Toimkond avaldada ettepaneku RTJ-de nr 6 ja 12 muutmiseks tagasiulatuva rakendamisega aastaaruannetele, mis koostatakse 01.01.2013 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Neljapäev, 06 Veebruar 2014 13:11

Kas IFRSid vallutavad raamatupidamismaailma?

Vastavalt Eestis kehtivale raamatupidamise seadusele on kõigil ettevõtetel võimalik valida, kas koostada oma aruandeid rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) või Eesti hea raamatupidamistava järgi. IFRSe kasutavad Eestis vähesed firmad, aga maailmas teevad IFRSid võidukäiku.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes