Lühikokkuvõtted

Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.