Eesti e-residentsuse programm alustas koostööd Soome makseasutusega Holvi, mille tulemusena saavad e-residendid nüüd luua ettevõtteid ja arvelduskontosid läbi interneti.

Rahandusministeerium on koostanud tulumaksuseaduse muutmise eelnõu, mille peamine eesmärk on üle võtta ema- ja tütarühingute direktiivist tulenevad nõuded. Samuti kõrvaldatakse füüsilisest isikust residendi ja mitteresidendi erinev kohtlemine väärtpaberite võõrandamisel saadud kahju arvestamisel ja edasikandmisel. Lähemalt seletab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.
Nordea äristrateegia juhi hinnangul ei oma e-residentsuse programm suurt mõju siinsele pangandussektorile, kuna sääraste klientide teenindamine tõstataks mitmeid juriidilisi küsitavusi.

Eesti Haiglate Liit (EHL) kirjutas sotsiaalministeeriumile, et arstiteaduskonna lõpetajaid ei saa motiveerida Eestisse jääma, kui neil pole piisaval hulgal residentuurikohti.

 Maksuameti infomaterjal selgitab, kuidas maksustatakse Eestis töötavale mitteresidendile ja välisriigis töötavale residendile tehtud väljamakseid sotsiaalmaksuga, sh kuidas kohaldatakse sotsiaalmaksuseadust (SMS-i), rahvusvahelisi sotsiaalkindlustuslepinguid ning Euroopa Liidu (EL-i) õigust.