Maanteeamet hakkab tulenevalt jaanuarikuisest kohtuotsusest väljastama eraparklatele parkimistingimusi rikkunud sõidukite omanike andmeid.

Vahel juhtub ikka nii, et ettevõtja ise või tema töötaja saab töökohustusi täites halva üllatuse osaliseks ning tuleb tasuda kas liiklus- või parkimistrahv. Sellisel juhul on oluline teada, et kui ettevõtte selle kulu katab, tuleb seda  käsitleda kui ettevõtlusega mitteseotud väljamakset ning sellelt tasuda ka tulumaks, selgitab advokaadibüroo Teder maksu-uudiskirjas maksuvaldkonna jurist Janus Paurman.

Eelnevas parkimistrahve puudutavas artiklis tõin välja, et parkla omanikul on parkimistasu maksma kohustatud isikut äärmiselt keeruline kindlaks teha ja sellest lähtuvalt on ka leppetrahvi välja nõudmine kohustatud isikult raskendatud. Praktikas on paljud eraparklad lahendanud antud probleemi sellega, et on võlgnevusega sõiduki lihtsalt parklast teisaldanud ja keeldunud sõidukit tagastamast enne, kui sõiduki omanik on parkmistrahvid (sageli koos lisatasudega) tasunud. Autori arvates on selline sõiduki teisaldamine ebaseaduslik ja põhjendamatu.

Töötaja viibis töölähetusel ja parkis ettevõtte sõidukiga selleks mitte ettenähtud kohale. Esitatud leppetrahvi nõudel on ettevõtte sõiduki reg.märk. Kui ettevõte nimetatud leppetrahvi tasub, kas siis tuleb tasuda ka tulumaks? S.t. kas tegemist on ettevõtlusega seotud või mitteseotud kuluga? Töötaja täitis tööülesandeid.

Vastab MTA spetsialist Ester:

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes