Kui CV-Online’i suvise tööturu monitooringu järgi pole 75 protsenti töötajaid oma palgaga rahul ja pea pooled otsivad tööturul uut tööandjat, siis SEB kinnitusel tasub esmalt otsida paremat töötasu olemasoleva tööandja pakkumiste hulgast. 

Haridus- ja teadusministeerium kordas täna avalikult üle oma seisukoha, mis edastati juba esmaspäeval koolijuhtidele: õpetajate hoiatusstreigi korraldamiseks pole õiguslikku alust. 

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) ei leidnud tänasel kohtumisel peaminister Kaja Kallasega mõistmist palga alammäära tõstmise osas.  

Palgainfo Agentuuri ja CVkeskus.ee sügisese tööturu-uuringu järgi on pea iga kolmas tööandja veendunud, et lähema kaheksa kuu jooksul nad töötajate põhipalkasid ei muuda, samas palku plaanib tõsta alla poole tööandjatest, mida on vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Figure Baltic Advisory palgauuringu tulemused näitavad, et 2023. aastal on palku tõstnud valdav enamus tööandjaid ja suurem sissetulek jõudis kokku 92 protsendini töötajatest, üldine palgatõus turul on tänavu olnud 10 protsenti.