Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Tööõigus ja tööturg
Presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul mõjutab palgakasvu kiirust Eestis eeskätt tööjõu nappus.
Neljapäev, 01 Märts 2018 13:29

Palgakasv on kooskõlas majanduskasvuga

Palgakasv oli eelmisel aastal kiire, kuid see on kooskõlas majanduskasvuga. Ettevõtete majandusolukord on paranenud, kuna kasumid on suurenenud palgakuludest kiiremini.

Neljapäev, 01 Märts 2018 13:21

Palgakasv on kiire ja laiapõhjaline

Kiire palgakasvu jätkumist kinnitavad nii statistika- kui ka maksu- ja tolliamet. Keskmise brutokuupalga kasv ulatus statistikaameti andmetel eelmisel aastal 6,5 protsendini (Statistikaamet kasutab täistööajale taandatud palgaandmeid). Maksu- ja tolliameti andmete järgi ulatus keskmise brutopalga kasv 7,5 protsendini.
2017. aastal aset leidnud maailmamajanduse kiire ja laiapõhjaline tugevnemine on ületanud ootuseid. Kõrge tööhõive ja kasvav jõukus sütitab inimestes optimismi, mis väljendub majapidamiste julgemas tarbimises. Parem nõudlus on tõstnud ettevõtete tootmisvõimsused kõrgele tasemele, mis sunnib neid astuma samme oma tegevuse laiendamiseks ehk tegema investeeringuid. Naftat tootvate riikide jaoks on suureks toeks olnud nafta hinna stabiliseerumine varasemast kõrgemal tasemel. Kuigi majandustsükli jõudmine küpsemasse faasi võib panna pessimiste ehk juba ootama järgmist majanduslangust, jätkub täna maailmamajanduses veel küllalt alakasutatud ressursse, mille arvel saab kindel kasv prognoosiperioodi vältel jätkuda. Eeltoodud soodsate tuulte najal küündib SEB prognoosi kohaselt maailmamajanduse kasv nii tänavu kui ka järgmisel aastal 4% lähedale.
Reede, 05 Jaanuar 2018 13:34

Mida oodata 2018. aastal?

2017. aasta osutus nii Eesti kui ka maailmamajanduse jaoks üllatuslikult edukaks. Kas soodsad tuuled jäävad meid saatma ka alanud uuel aastal?

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes