Tulumaksuseaduse muudatused on avaldatud õigusaktis „Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" (RT I, 07.07.2017, 21).

Kaubanduskoda tegi 26. novembril rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta senist päevarahade piirmäära ning pakub selleks välja kaks võimalikku lahendust:

Maksuvabade stipendiumite süsteemi korrastamist võiks alustada järgmise aasta algusest, sest selleks ajaks on Eestis selgelt defineeritud stipendiumi mõiste, leidis Reformierakonna parlamendisaadil Lauri Luik.

Neljapäev, 02 Jaanuar 2014 11:26

Pensioni maksuvaba tulu tõusis

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist tõuseb residendist füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 euroni aastas (ehk 210 euroni kalendrikuus).

Teisipäev, 17 Detsember 2013 14:05

Uuest aastast tõuseb pensioni maksuvaba tulu määr

Riigikogu kiitis täna heaks valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse, millega nähakse ette pensionäride täiendava maksuvaba tulu määra tõstmine 216 euro võrra, ehk 18 euro võrra kuus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes