Esmaspäev, 28 Veebruar 2022 08:55

Ukrainlaste toetuseks saab annetada maksuvabalt

Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste toetuseks saab annetada raha tulumaksuvabalt läbi mitme aktiivselt humanitaarabiga tegeleva organisatsiooni.

Tulumaksuseaduse muudatused on avaldatud õigusaktis „Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus" (RT I, 07.07.2017, 21).

Kaubanduskoda tegi 26. novembril rahandusministeeriumile ettepaneku tõsta senist päevarahade piirmäära ning pakub selleks välja kaks võimalikku lahendust:

Maksuvabade stipendiumite süsteemi korrastamist võiks alustada järgmise aasta algusest, sest selleks ajaks on Eestis selgelt defineeritud stipendiumi mõiste, leidis Reformierakonna parlamendisaadil Lauri Luik.

Neljapäev, 02 Jaanuar 2014 11:26

Pensioni maksuvaba tulu tõusis

Alates 2014. aasta 1. jaanuarist tõuseb residendist füüsilise isiku täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 2520 euroni aastas (ehk 210 euroni kalendrikuus).