Lühikokkuvõtted

Õiguskantsler võttis Maksumaksjate liidu avalduse põhjal menetlusse füüsilisest isikust ettevõtja makstud maksusummade avalikustamise õiguspärasuse küsimuse ja saatis sellekohase teabenõude rahandusministeeriumile.

Esmaspäev, 08 September 2014 15:32

Riigieelarvesse laekus makse üle 400 miljoni euro

Kaheksa kuuga on Maksu- ja Tolliamet kokku kogunud 66,3% aastaks eelarves planeeritud maksusummast; eelarve ootustega võrreldes on hästi laekunud eelkõige käibemaks.

Maksunduses on kinnistunud põhimõte, et tähtis on selgitada välja tehingute tegelik majanduslik sisu, kuludokumentide vormistamine nii oluline ei ole.