Riigikogu kiitis tänasel istungil 86 poolthäältega heaks platvormipõhist taksovedu reguleeriva seaduse. Seadus sätestab eraldi taksoveo liigina infoühiskonna teenuse vahendusel osutatava sõitjateveo, mille puhul nii tellimine kui ka hinna arvestamine toimub läbi IT-platvormi.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastamisele liiklusseaduse muutmise eelnõu, mille vastuvõtmisel leevendatakse tehnoülevaatuse tegemise korda.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastusringile liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis muu hulgas kaotab algaja juhi tunnusmärgi ehk nn vahtralehe kasutamise kohustuse.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal esitab valitsusele liiklusseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu tuleneb valdavalt EL õiguses toimunud muudatustest ning selle eesmärk on suurem liiklusohutus ja õigusselgus liiklejatele.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes