Uus liiklusseadus ja riigilõivuseadus lõpetab ajutiste juhilubade väljastamise ning juhtimisõiguse olemasolu tõendamine hakkab toimuma liiklusregistri andmete alusel.

Vastu võetud 01.10.2014
https://www.riigiteataja.ee/akt/108102014002

Jõustumise kp: 18.10.2014
Avaldamismärge: RT I, 08.10.2014, 2

Valitsus kiitis täna heaks tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis peaks ühtlustama ja korrastama tervisetõendite väljastamise korda.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis eile kooskõlastusele liiklusseaduse muutmise eelnõu, mis muu hulgas kaotab algaja juhi tunnusmärgi kasutamise nõude ja laiendab sõidukite loetelu, mis tohivad kasutada ühissõidukirada.

Riik plaanib liiklusseaduse muudatusega võimaldada transpordiettevõtetel välismaal lasta tehnoülevaatuseid läbida.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes