Välisministeerium kutsub kõiki välismaal elavaid eestlasi osalema uuringus, et saada tagasisidet kogukonna kaasatuse ja konsulaarteenustega rahulolu kohta. Ministeeriumi tasandil viiakse sellist uuringut läbi esimest korda.

Neljapäev, 17 September 2020 16:01

Eakad soovivad jätkuvalt tööl käia

Sügisesest CV-Online’i küsitlusest selgub, et hoolimata osalisest tõrjumisest soovivad väärikas eas inimesed tööl käia ning osalevad innukalt ka täiendkoolitustel. Pensionil olijad soovivad töötada eeskätt selleks, et end tegevuses hoida, see põhjus edestab isegi lisasissetuleku leidmise vajadust. 

Tallinna Tehnikaülikool saadab sel nädalal küsimustikud ligi 5000 äriühingule, mittetulundusühingule ja sihtasutusele, et uurida, mis põhjustel on jäetud esitamata majandusaasta aruandeid ja kuidas seda parandada.

Teisipäev, 14 Aprill 2020 09:51

Mida näitas küsitlus eriolukorrast?

Eesti inimesed tajuvad koroonaviirust selge ohuna ning ei kiirusta eriolukorrast väljuma, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti küsitlusest. 

Euroopa Komisjon avaldas 28. novembril 2018 pikaajalise strateegilise visiooni „Puhas planeet kõigi jaoks“, milles on seatud eesmärk jõuda 2050. aastaks jõuka, nüüdisaegse, konkurentsivõimelise ja kliimaneutraalse majanduseni.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes