Eelmisel aastal läbiviidud kontrollide tulemusel nõudis haigekassa tervishoiuteenuste osutajatelt tagasi ligi  420 000 eurot, et ohjeldada ühise ravikindlustusraha alusetut kulutamist. 

Alates 1. aprillist ja 1. juulist hüvitab haigekassa mitmeid uusi ravimeid, tõstab osade ravimite soodusmäärasid ja laiendab ka ravimite väljakirjutamise tingimusi - muudatused toovad haigekassale lisakulu üle kolme miljoni euro. 

Haigekassa esindusse tuleb edaspidi vastuvõtu aeg broneerida.

Haigekassa alustas aprilli lõpus eriolukorra algusest ootel olnud haiguslehtede hüvitamist, samas on maksmise käigus ilmnenud, et haigekassal puuduvad tuhandete inimeste õiged pangakonto andmed.

Alates 15. aprillist laiendas haigekassa nende inimeste ringi, keda teavitatakse ravikindlustuse peatsest lõppemisest e-kirja või sõnumi teel. Lisaks eelmisel aastal alustatud väikelaste vanemate teavitamisele lisandusid aprillis teavituse saajate hulka puudega inimese hooldajad, loometoetuse saajad, doktorandid, ülalpeetavad abikaasad, lapsi kasvatavad mittetöötavad vanemad, töötud, töötu abiraha saajad ja ajateenijad.