Uut seadusandluses

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ja rahandusministeerium toetavad 27,5 miljoni euroga 26 uue avaliku sektori liginullenergiahoone rajamist ning kahe hoone energiatõhusaks renoveerimist, vajalik raha tuleb Eesti süsinikdioksiidi (CO2) heitkoguste ühikute enampakkumisel saadavast tulust.

Valitsus kiitis heaks atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise, millega viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemise uue perioodi nõuetega. Kauplemiskord jääb uuel perioodil samaks, küll aga muutuvad ühikute eraldamise põhimõtted.