Lühikokkuvõtted
Kolmapäev, 06 Juuli 2022 08:56

Bioloogiline vara: tehingud ja maksukohustused

2020. aastal soetas ettevõte, kes osutab veterinaarmeditsiini teenuseid, sugumära, eesmärgiga tulevikus sugumära välja rentida potentsiaalsetele klientidele embrüote kandmiseks. 2020.aasta raamatupidamises on tehingut kajastatud: D bioloogiline vara, K arvelduskonto. 2021.aasta majandusaasta aruannet koostades on juhatusele teada, et ettevõte loodetavat majanduslikku kasu sugumärast tulenevalt ei ole saanud ning otsustatakse lõpetada hobuse kui varaobjekti kajastamine ettevõtte bilansis. Raamatupidamises on tehtud lausend: K bioloogiline vara, D kahjum. 2022 mais otsustab juhatus hobuse ära anda heasse peresse pensionipõlve pidama. Kas raamatupidamises kajastatud tehingud on õiged? (On tuginetud RTJ 7-le,kuid RTJ 7...


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite ühingu korraldatav arvestusaka uurimistööde konkurss on taas alanud. Miks tasub sel osaleda ja millist kasu võib konkursile esitatud tööst laiemalt olla? Vastab Aire Karhu, kes kaitses Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistritööBioloogilise vara väärtuse kajastamine Eesti metsandusettevõtjate 2017. aasta raamatupidamise aastaaruannetes“.

Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.