Lühikokkuvõtted

Rahandusministeeriumi, Audiitorkogu, Eesti Raamatupidajate Kogu ja Eesti Siseaudiitorite ühingu korraldatav arvestusaka uurimistööde konkurss on taas alanud. Miks tasub sel osaleda ja millist kasu võib konkursile esitatud tööst laiemalt olla? Vastab Aire Karhu, kes kaitses Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistritööBioloogilise vara väärtuse kajastamine Eesti metsandusettevõtjate 2017. aasta raamatupidamise aastaaruannetes“.

Bioloogiline vara on taimne või loomne elusorganism.