03.05.2018 Neljapäev

Valitsus kiitis heaks hasartmängumaksu seaduse muudatused

Valitsus kiitis kabinetinõupidamisel heaks kava muuta hasartmängumaksu seadust, et kasutada maksust saadavat raha läbipaistvamalt ja tõhusamalt.

“Üldjoontes säilib eri valdkondade – kultuuri, spordi, hariduse ja sotsiaalvaldkonna – senine rahastamine,” ütles rahandusminister Toomas Tõniste. “Olulise muudatusena läheks edaspidi üks protsent hasartmängumaksust saadavast rahast hasartmängusõltuvuse tagajärgedega võitlemiseks.”

Seaduse muutmine aitab siduda rahastusotsused iga valdkonna strateegiliste eesmärkidega. Samuti on pärast muudatusi võimalik luua pikaajalisemaid partnerlussuhteid, võimaldades ühtlasi rahastada uusi ideid ja algatusi.

Heakskiidu saanud eelnõu kohaselt läheks hasartmängumaksuga riigieelarvesse kavandatud summast edaspidi

  • 47,8 protsenti Eesti Kultuurkapitalile,
  • 10,1 protsenti teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetuseks haridus- ja teadusministeeriumi eelarve kaudu,
  • 14,1 protsenti olümpiaettevalmistus-, spordi- ja kultuuriprojektide toetamiseks kultuuriministeeriumi eelarve kaudu,
  • 15,3 protsenti hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetuseks sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu ja 
  • 12,7 protsenti regionaalsete investeeringutoetuste andmiseks rahandusministeeriumi eelarve kaudu.

“Ettepaneku järgi kaoks ära enamuses poliitikutest koosnev hasartmängumaksu nõukogu. Ka Riigikontroll on juhtinud tähelepanu sellele, et praegune süsteem on ebaefektiivne,” ütles rahandusminister Toomas Tõniste. “Kui ära kaotada üks raha jagamise vaheetapp, saab seni raha jagamiseks kulunud raha anda teise kasuliku eesmärgi tarbeks. Praegu hasartmängumaksu nõukogu teenindamisele kuluv 0,2 protsenti hasartmängumaksust saaks edaspidi kasutada spordivõistlustega seotud pettuste vastaseks tegevuseks.”

Hasartmängumaksu nõukogu kaudu on seni jaotatud 37,4 protsenti hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. See summa jaotuks edaspidi üldjoontes senistes proportsioonides nende ministeeriumide eelarvete kaudu, kes selle planeerimisega ka praegu sisuliselt tegelevad.

Spordivõistlustega manipuleerimisega võitlemist reguleerib Euroopa Nõukogu Magglingeni konventsioon, mille eesmärk on võidelda kihlveopettuste vastu, kus sportlased, treenerid või kohtunikud panustavad eelnevalt kokku lepitud tulemusele.

Muudatusega seotakse seadusest lahti Eesti Punase Risti püsirahastamine. Vahendite planeerimine jääks sotsiaalministeeriumi vastutada ja kavas on koostööd Eesti Punase Ristiga jätkata. Sotsiaalministeeriumi eesmärk on sõlmida Eesti Punase Ristiga strateegilise partnerluse leping 3–5 aastaks nii, et vajalikud tegevused oleks rahastatud.

Valitsus esitab hasartmängumaksu seaduse kavandatud muudatused riigikogule arutamiseks. Need on eelnõu järgi kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2019.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes