gif Company 930x140 ee

 

18.01.2010 Esmaspäev

Määruse Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord muutmine

Rahandusministri 7. jaanuari 2010. a määrus nr 1

Jõustumise kpv.: 17.01.2010

Avaldamismärge: RTL, 14.01.2010, 3, 50

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13264482

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes