860x100 kriisi paasterongad
04.01.2018 Neljapäev

Eelnõu paneb paika sundkoormamisest vabastatava vara

Valitsus arutab neljapäevasel istungil eelnõu, mis lisab elutähtsa teenuse osutamiseks vältimatult vajaliku vara nende varade loetellu, mida sundkoormata ei tohi.

Valitsus arutab neljapäevasel istungil kaitseministeeriumi esitatud riigikaitseliste sundkoormiste seadust muutvat eelnõu, mis täpsustab õigussuhteid sundkoormiste määramise ja täitmise korraldamisel, edastas valitsuse pressiesindaja.

Seadusesse lisatakse elutähtsa teenuse osutamiseks vältimatult vajalik vara loetelusse, mida sundkoormata ei tohi. See on elutähtsa teenuse osutajate selline vara, mida neil läheb kriisi ajal teenuse toimepidevuse tagamiseks vältimatult vaja.

Riigikaitseliste sundkoormiste seadus kehtestab sundkoormiste määramise ja täitmise korra riigikaitseliste ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, demobilisatsiooni või sõjaseisukorra ajal.

Kuna riigikaitseõiguse revisjoni analüüside põhjal on justiitsministeeriumi ja kaitseministeeriumi hinnangul sundkoormiste korraldamisega seotud õigusaktide muutmine ulatuslik ja ajamahukas protsess, siis tehakse riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmine kahes etapis.

Praegu tehakse esmased ja eelkõige sõjalise riigikaitse korraldamise seisukohalt olulised muudatused sundkoormiste määramiseks ja nende täitmise ettevalmistamiseks. Teises etapis tehakse riigikaitseõiguse revisjoni raames põhjalikumad muudatused.
Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes