01.12.2015 Teisipäev

Ülevaade 2015. aasta novembri populaarsematest uudistest

RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Ülevaade novembri populaarsematest uudistest
Ülevaade novembri populaarsematest uudistest Foto: rup.ee

 

 

 

 

 

 

 

November 2015

1.   Näited välislähetuse päevaraha maksmisest alates 01.01.2016

Alates 1. jaanuarist 2016 kehtib tulumaksuseaduse § 13 lg 3 punkt 1 muudatus, mille kohaselt välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

2.   Ravikindlustuse tingimused muutuvad uuest aastast

Tuleva aasta 1. jaanuarist muudetakse ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi.

3. Töötasu vähendamine erijuhtudel

Tööandjal puudub õigus saata ühepoolse otsusega töötajaid tasustamata puhkusele või vähendada töötasu pikemaks perioodiks kui kolm kuud.

4.  Töötaja hoiatamine ja töölepingu ülesütlemine töötaja rikkumise tõttu

Töötaja hoiatamise põhimõte töösuhetes tuleneb võlaõigusseaduse üldosast. Võlaõigusseaduse kohaselt kehtib põhimõte, et kui teine lepingupool rikub lepingulist kohustust, võib lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist.

5. Dividendid: jaotame arukalt ja seadust arvestades

Eelmiste aastate kasumi võib jaotada dividendideks ning need välja maksta, isegi kui viimase aasta majandusaruanne ei ole veel kinnitatud.