01.06.2015 Esmaspäev

Ülevaade 2015. a. mai populaarsematest uudistest

RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Ülevaade 2015. a. maii populaarsematest uudistest.
Ülevaade 2015. a. maii populaarsematest uudistest. Foto: rup.ee

Mai 2015

1. Palo hinnangul otsustab valitsus mahuka hotellide maksutõusu peatada

Ettevõtlusminister Urve Palo hinnangul jõuab koalitsioon kokkuleppele, mille alusel jäetakse majutusteenuste käibemaksu tõstmine tervikuna ära või siis tõstetakse seda kokku vaid 3 protsendipunkti võrra. Palo sõnul on tõenäosus väga suur, et valitsuskoalitsioon otsustab majutusasutuste käibemaksu erisuse kaotamise asemel mõne alternatiivi kasuks. "Mina isiklikult [käibemaksu erisuse kaotamist] ei toeta ja ka sotsiaademokraatide juhatus ka ei toetanud," ütles Palo BNS-ile. "Kompromissettepanek, et seda 3 protsendipunkti tõsta ja sinna pidama jääda, see võiks olla teema, mille üle arutada."

2. Rahandusministeerium saatis kooskõlastamiseks madalapalgaliste tagasimakse eelnõu

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, millega nähakse madalat palka saavatele töötajatele ette iga-aastane tagasimakse. Eelnõu järgi tekib madalapalgalistel töötajatel kord aastas koos tuludeklaratsiooni esitamisega õigus saada kuni enda poolt aasta jooksul tasutud tulumaksu summa ulatuses tagasimakse. Tagasimakse motiveerib inimesi töötama ning kasvatab madalat palka teenivate inimeste sissetulekut.

3. Ootamatud muutused Ametlike Teadaannete süsteemis

Alates 6.04.2015 jõustusid põhimõttelised muutused teadaannete avaldamisel väljaandes Ametlikud Teadaanded. Need muudatused võivad põhjustada mõningaid viivitusi süsteemi kasutamisel ning tuua kaasa teatud raskusi advokaatidele oma ülesannete täitmisel.

4. Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile raamatupidamise seaduse muutmise eelnõu. Eelnõu eesmärk on parandada avalikkusele suunatud arvestusalase info kvaliteeti ja võrreldavust ning vähendada mikro- ja väikeettevõtja halduskoormust. „Eelnõu aitab eelkõige väiksemaid ettevõtjaid, säilitades samal ajal aruandluse kvaliteedi. Kokkuvõttes parandab eelnõu ettevõtluskeskkonda, see aga on omakorda majanduskasvu alus,“ kommenteeris rahandusminister Sven Sester.

5. Olulised audiitortegevuse seaduse muudatused

1. jaanuarist 2015 jõustusid mitmed audiitortegevuse seaduse (edaspidi – AudS või seadus) muudatused, millest olulisemaid kajastan ning selgitan põhjalikumalt käesolevas artiklis. Suures plaanis võib muudatused jaotada kaheks: kaheksanda direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/43/EÜ) ülevõtmisest tulenevate muudatuste sisseviimine ning õigusselguse huvides ja seaduse rakendamiseks mitme sätte täpsem formuleerimine.