04.05.2015 Esmaspäev

Ülevaade 2015. a. aprilli populaarsematest uudistest

RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Ülevaade 2015. a. aprillii populaarsematest uudistest.
Ülevaade 2015. a. aprillii populaarsematest uudistest. Foto: rup.ee

Aprill 2015

1. Valitsus end aktsiisivastastest protestidest heidutada ei lase

Valitsus end ühiskonnas tekkinud kütuseaktsiiside vastastest protestidest heidutada ei lase ning loodab kodanikeni viia sõnumi alternatiivide puudumisest.

2. Jaotuskõlbulik kasum ja dividendide jagamine: sissemakseta osaühingud

Äri­sea­dus­tik või­mal­dab ala­tes 01.01.2011 asu­tada osa­ühingu sis­se­mak­set tege­mata, kuid keelab kuni sis­se­mak­sete täie­liku tasu­miseni osa­ühingu osa­ka­pi­tali suu­ren­da­mise ja vähen­da­mise, samuti osa­ühin­gust väl­ja­mak­sete tege­mise. Seega, et väljamakseid kogunenud kasumitest oleks osanikele võimalik teha, peab osakapital olema täielikult sisse makstud.

3. Turvavööta ei tohi enam last autos sõidutada

Alates 1. maist muutuva liiklusseaduse järgi ei tohi enam last sõidutada sõidukis, millel puuduvad turvavööd.

4. Telefonimüügi lepingud peavad olema kirjalikud

Tarbijakaitseamet pöörab tarbijate tähelepanu ja tuletab ettevõtjatele meelde, et telefoni teel sõlmitud leping on tarbija jaoks siduv alles siis, kui ta on oma tahet kauplejale kinnitanud kirjalikult.

5. Jaotuskõlbulik kasum ja dividendide jagamine: seotud omakapital ning vaba omakapital konsolideerimata finantsaruannetes

Osaühingutes ning aktsiaseltsides on üldkoosoleku poolt otsustatavate dividendiväljamaksete suurus piiratud.  Osanikele ja aktsionäridele ei tohi teha väljamakseid, kui ühingu netovara (omakapital) on väiksem või jääks väiksemaks põhikapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine osanikele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt. Netovara suurus leitakse ühingu viimase majandusaasta lõppemisel kinnitatud majandusaasta aruande bilansi alusel.