19.06.2018 Teisipäev

Uus direktiiv – võitlus maksupettustega

Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) muutmise seaduse eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164 (edaspidi – direktiiv ), millega nähakse ette Euroopa Liidu (edaspidi – EL) siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad. Eelnõuga rakendatakse järgmisi maksudest kõrvalehoidumise takistamise reegleid maksubaasi õõnestamise ja maksustamata kasumi EL-i siseturult väljapaigutamise takistamiseks: üldine kuritarvituste vastane reegel, ülejääva laenukasutuse kulu maksustamine, lahkumismaks ja välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad eeskirjad.
Inga Klauson,  maksupoliitika osakonna peaspetsialist
Inga Klauson, maksupoliitika osakonna peaspetsialist Foto: rahandusministeerium

Üldine kuritarvituste vastane reegel

Üldise kuritarvituste vastase sätte kohaselt ei võeta tulumaksuga maksustamisel arvesse tehinguid või tehingute ahelat, mille põhieesmärk või üks põhieesmärkidest on saada maksueelis, mis on vastuolus kohaldatava maksuõiguse või välislepingu sisu või eesmärgiga ega ole kõiki asjasse puutuvaid fakte ja asjaolusid arvesse võttes tegelik. Need tehingud võivad koosneda rohkem kui ühest vaheastmest või osast. Tehinguid või tehingute ahelat ei peeta tegelikuks, kui need ei ole loodud reaalsetel ärilistel või elulistel põhjustel, mis kajastavad tegelikku majanduslikku sisu.

Täismahus artiklit saate lugeda peatselt ilmuvast Raamatupidamisuudiste neljandast numbrist.

Kui Te pole jõudnud Raamatupidamisuudiseid selleks aastaks veel tellida, saate seda teha SIIT. Tellimise suvine sooduskampaania kestab 21. juunini.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes