860x100 kriisi paasterongad
06.10.2016 Neljapäev

Algdokumendid ja e-arved: valmistume muudatusteks

Sander Kallasmaa, vandeaudiitor, partner
Sander Kallasmaa, vandeaudiitor, partner Foto: Baker Tilly Baltics

Sel sügisel peaks riigikogu võtma vastu raamatupidamise seaduse muudatused, mis muu hulgas uuendavad nõudeid algdokumendile ja toovad sisse e-arve mõiste.

Miks seda tehti ning mis selle tõttu ettevõtete ja organisatsioonide raamatupidajate töös muutub?

Raamatupidamise seaduse muudatustest, mis peaksid hakkama kehtima tuleva aasta 1. jaanuarist, on olulisemad kaks: uued nõuded algdokumendi vormistamisele ning kohustus avaliku sektoriga arveldamisel saata e-arveid.

Algdokumendi miinimumnõudeid vähem

Kehtiva seaduse sõnastuses peab majandustehingu kohta koostatud algdokumendil olema selle

  •   nimetus ja number;
  •   koostamise kuupäev;
  •  tehingu majanduslik sisu, arvnäitajad (kogus, hind, summa);
  •  osapoolte nimed ja nende asu- või elukoha aadressid;
  •   raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri, mis kinnitab tehingu toimumist;
  •  raamatupidamiskirjendi järjekorranumber.

Uued miinimumnõuded algdokumendile on selgelt lakoonilisemad kui senised. Eelnõu järgi peab majandustehingu kohta käiv algdokument sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  •   toimumisaeg;
  •   majandusliku sisu kirjeldus;
  •  arvnäitajad, näiteks kogus, hind ja summa.

Sellest, mida uuendatav seadus ettevõtete ja raamatupidajate töös muudab, saate lugeda varsti ilmuvast ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 6, 2016. Tuletame meelde, et praegu saab tellida paketi „Raamatupidamisuudised“ 10% allahindlusega. Lähemalt lugege aadressilt http://rup.ee/tellimine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes