19.10.2016 Kolmapäev

Töövõimereform tõi kaasa hulga muudatusi maksuseadustes

Annan lühiülevaate tänavu teisel poolaastal jõustunud maksuseaduste muudatustest. Kuigi enamik neist on pigem tehnilise või täpsustava iseloomuga, leiab ka sisulisi muudatusi maksuhalduri õigustes ja volitustes.

Epp Lumiste, vandeadvokaat
Epp Lumiste, vandeadvokaat Foto: LEADELL Pilv Advokaadibüroo

Käsitlen 1. juulil jõustunud maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS), tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS), käibemaksuseaduse (edaspidi – KMS) ja sotsiaalmaksuseaduse (edaspidi – SMS) muudatusi, kuid puudutan lühidalt ka töölepingu seadust ja maamaksuseadus.

1. juulil 2016 jõustunud töövõimetoetuse seaduse (edaspidi – TVTS) eesmärk on kergendada vähenenud töövõimega inimeste olukorda ning sellel seadusel on märkimisväärne mõju ka maksuseadustele.

TVTS-iga kehtestati uued töövõime hindamise alused ning töövõimetoetuste määramise ja maksmise kord. Kuivõrd TVTS-i eesmärk on tagada vähenenud töövõimega isikutele sissetulek, siis pidi seaduse jõustumisega muutma ka maksukorralduse seadust, sotsiaalmaksuseadust ja tulumaksuseadust. Vähenenud töövõimega isikutele soodsamate tingimuste loomise eesmärgil on neile kehtestatud täiendavaid soodustusi – näiteks pikemad põhipuhkused ja maamaksuvabastus.

Järgnevalt jõustunud seadusemuudatustest iga seaduse kohta eraldi.

Sotsiaalmaksuseadus

SMS-i muudatused puudutavad eelkõige tasumisele kuuluvat sotsiaalmaksu isiku osalise või puuduva töövõimega seonduvalt ning on tingitud TVTS-i redaktsiooni jõustumisest alates tänavu 1. juulist. Sotsiaalmaksuseadus kasutab mõisteid „osaline töövõime“ ja „puuduv töövõime“ TVTS-i tähenduses.

Kõik 1. juulil jõustunud sotsiaalmaksuseaduse muudatused on tingitud osalise või puuduva töövõimega isiku sotsiaalmaksu arvestamise ja tasumise regulatsioonist.

Seadustemuudatustest täpsemalt saab lugeda äsja ilmunud ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 6, 2016. Tuletame meelde, et praegu saab tellida paketi „Raamatupidamisuudised“ 10% allahindlusega. Infot selle pakkumise kohta leiab aadressilt http://rup.ee/tellimine