08.05.2020 Reede

Rahaliste nõuete sissenõudmine

Mitte kõik rahalised kohustused ei ole võlad. Võlg on tekkinud siis, kui rahalise kohustuse täitmise tähtaeg on möödunud.

Kaja Lilloja, kohtutäitur
Kaja Lilloja, kohtutäitur Foto: Erakogu

Laenamine või järelmaks ei ole iseenesest halvad. Niikaua, kuni kohustatud pool annab endale aru, et võetud finantskohustust tuleb täita, on kõik hästi. Järelmaksude ja laenude puhul ongi ääretult oluline, et inimene mõtleks läbi, kas need kohustused on täidetavad ka juhul, kui töökoht peaks kaduma. Ratsionaalne finantskäitumine on selge samm hapuks minevate võlgnevuste tekkimise vältimiseks. Enamjaolt tekivadki võlad tasumata arvetest, laenu või järelmaksu tagasi maksmata jätmisest ning mitmesuguste lepingute rikkumisest. Riigile jäädakse võlgu trahvide või maksude õigeaegselt tasumata jätmisel.

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest aprillinumbrist (nr 3, 2020). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit. Ajakiri Raamatupidamisuudised on nii raamatupidaja ja pearaamatupidaja kui ka firmajuhi ja finantsjuhi asendamatu abimees. Ajakirjast leiate Eesti parimate spetsialistide teadmistele ja kogemustele tuginevat lugemisvara kõige olulisematel ja aktuaalsematel teemadel. Ajakiri on reklaamivaba.