25.06.2015 Neljapäev

Millest vaikib rahandusministeerium

Rahavoogude aruande välja jätmine aruandlusest on parim rahandusministeeriumi kingitus väikeettevõtjate raamatupidajatele 2017. aasta jaanipäevaks.
Vadim Dontševski, vandeaudiitor
Vadim Dontševski, vandeaudiitor

12. juunil saatis rahandusministeerium valitsusele raamatupidamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis peaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (nn raamatupidamise direktiivi) kohaselt vastu võetama hiljemalt 20. juulil 2015.

Eelnõu kohaselt on raamatupidamise seaduse uue redaktsiooni ning teiste seaduste muudatuste jõustumine plaanitud 2015. aasta 30. novembriks. Raamatupidamise seaduse sätete kohaldamine muutub kohustuslikuks nende aastaaruannete koostamisel, mille aruandeperiood algab 2016. aasta 1. jaanuaril. Mõned sätted peaksid jõustuma 2017. aasta 1. jaanuaril (Eesti hea raamatupidamistava asendamine rahandusministri kinnitatava Eesti finantsaruandluse standardiga ja tagasiulatuvalt 2015. aasta 1. jaanuaril (mõned riigiraamatupidamiskohustuslaste suhtes kergendava mõjuga muudatused).

Muutused, mis ootavad raamatupidajaid

Euroopa Liidu direktiivide kohaselt liigitatakse ettevõtjad olenevalt nende käibe suurusest, bilansimahust ja töötajate arvust nelja kategooriasse ning iga kategooria jaoks kehtestatakse erinev kohustusliku raamatupidamisaruandluse maht. Muudatuste eesmärk on õilis – vähendada ettevõtete koormust ja kulusid aruandluse koostamisel selles osas, mis ei ole vajalik selle aruandluse avalikele kasutajatele.


Teistest raamatupidamise seaduse muudatustest loe Raamatupidamisuudised nr 4, 2015 paberajakirjast. Kes ei ole veel jõudnud ajakirja teiseks poolaastaks tellida - praegu on selleks õige hetk, sest käimas on tellimiskampaania!