11.05.2020 Esmaspäev

Levinud vead aastaaruande koostamisel

Aastaaruannete esitamiseni on jäänud veel aega. Vaatame üle, millised on tavalised vead aruannete koostamisel.

Toomas Villems, vandeaudiitor, Villems&Partnerid
Toomas Villems, vandeaudiitor, Villems&Partnerid Foto: Erakogu
  • Põhiaruannetes puuduvad viitenumbrid lisadele või on küll lisadele viidatud, aga viidatud lisas ei ole põhiaruandes sisalduvale arvnäitajale vastavat infot konkreetselt välja toodud või siis lihtsalt põhiaruandes viidatud lisas ei ühti kajastatud arvnäitaja põhiaruandes kajastatud arvnäitajaga.
  • Lisadest puuduvad omavahelised ristviited juhtudel, kui paralleelselt kajastatakse  aastaaruande lisades omavahel kattuvat informatsiooni (näiteks laenukohustised seotud osapooltelt kajastuvad nii laenukohustiste kui ka seotud osapoolte lisades jne) .
  • Lisad peavad infotarbijatele andma täiendavat informatsiooni põhiaruannetes juba kajastuvatele andmetele – põhiaruannetest lihtsalt andmete kopeerimine lisadesse midagi uut lisamata ei ole korrektne ega mõttekas (näiteks kasumiaruandes on kirje „Muud äritulud“ ja siis on koostatud muude äritulude lisa, kus muude äritulude sisu täpsustamata dubleeritakse kasumiaruandes juba kajastatud infot).

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest aprillinumbrist (nr 3, 2020). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit. Ajakiri Raamatupidamisuudised on nii raamatupidaja ja pearaamatupidaja kui ka firmajuhi ja finantsjuhi asendamatu abimees. Ajakirjast leiate Eesti parimate spetsialistide teadmistele ja kogemustele tuginevat lugemisvara kõige olulisematel ja aktuaalsematel teemadel. Ajakiri on reklaamivaba.