Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

10.10.2016 Esmaspäev

Kas kasutusrent kaob?

Darja Roos, vandeaudiitor
Darja Roos, vandeaudiitor Donoway Eesti

Rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu andis tänavu jaanuaris välja uue kauaoodatud standardi, mis reguleerib rendilepingute kajastamist raamatupidamises. IFRS 16 „Rendilepingud“ asendab kehtiva standardi IAS 17 ning kohaldatakse majandusaastatele, mis algavad 1. jaanuaril 2019 või hiljem.

Uue standardi eelnõu esitati esimest korda arutamiseks juba 2010. aastal ning see tekitas maailma finantsringkondades suurt vastukaja. Võttes arvesse eelnõu kohta tehtud kriitilisi tähelepanekuid, esitas rahvusvaheline raamatupidamisstandardite nõukogu (International Accounting Standards Board – IASB) 2013. aasta mais eelnõu uue redaktsiooni. Järgnevatel aastatel vaadati standard üle ja muudeti veel.

Rendi kajastamise põhimõtted

Praegu klassifitseeritakse IFRS-i kohaselt kõik rendilepingud kas kasutus- või kapitalirendi lepinguteks.

Rendilepingut peetakse kapitalirendi lepinguks juhul, kui sisuliselt kõik olulised vara omandiõigusega (omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna) seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Vastasel juhul klassifitseeritakse rendileping kasutusrendi lepinguks.

Raamatupidamise seisukohast ilmneb olulisim erinevus rendi liikide kajastamises rentniku raamatupidamisaruannetes. Kui kapitalirent kajastatakse rentniku bilansis, siis kasutusrendi puhul ei pea rentnik praegu kehtiva standardi kohaselt kajastama oma bilansis kõiki rendikohustisi, vaid ainult rendikulusid. See aga muudab rendiarvestuse vähem läbipaistvaks finantsaruannete kasutajate jaoks.

Sellest, millised muudatused toob uue IFRS 16 jõustumine kaasa rentniku raamatupidamises, võib lugeda varsti ilmuvast ajakirjast Raamatupidamisuudised nr 6, 2016. Tuletame meelde, et praegu saab tellida paketi „Raamatupidamisuudised“ 10% allahindlusega. Infot selle pakkumise kohta leiab aadressilt http://rup.ee/tellimine

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes