12.11.2018 Esmaspäev

Internetiäri müügitulu arvestus

Internetikaubanduse üha laiema levikuga kaasneb ka vajadus üle vaadata, mida tuleb silmas pidada veebipõhise äri tulude-kulude kajastamisel raamatupidamises. Sellest teemegi praktilistel näidetel põhineva kokkuvõtte.
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Veebipõhise äri raamatupidamise erijooned

Esmapilgul võib tunduda, et e-kaubanduse raamatupidamine ei erine millegi poolest harjumuspärase jaekaubandusettevõtte raamatupidamisest. Põhjalikumalt analüüsides võib siiski esile tuua mõned aspektid, mis e-kaubanduse puhul rohkem tähelepanu nõuavad.

Nimelt:

  • e-kaubanduses on müügitulu kajastamise momendi kindlaksmääramine märkimisväärselt keerulisem;
  • e-kaubanduseks vajaliku IT-platvormi soetamise ja haldamisega seotud kulutuste klassifitseerimine immateriaalse põhivara soetusmaksumuseks või perioodikuludeks eeldab kulude põhjalikku analüüsi ja korrektset jaotust kulukohtade vahel.

Selles artiklis käsitleme müügitulu kajastamisega seotud küsimusi. Müügitulu kajastamine on e-kaubanduse raamatupidamise üks võtmeküsimusi. Selleks et tulemus oleks tõepärane ja asjakohane, tuleb järgida kasutatava raamatupidamistavaga kehtestatud arvestuspõhimõtteid. Artiklis esitatu tugineb Eesti finantsaruandluse standardile, eelkõige RTJ-le 10 „Tulu kajastamine”.  

RTJ 10 punkti 18 kohaselt kajastatakse tulu kaupade müügist siis, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

  • olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud müüjalt üle ostjale;
  • müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamise vastutust, mida tavaliselt seostatakse omandiga, ja tal puudub tegelik kontroll kauba või toote üle;
  • tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
  • tehingust saadav majanduslik kasu (nt tulu laekumine) on tõenäoline;
  • tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata.

Selleks et kajastada müügitulu, peavad olema täidetud kõik eespool loetletud tingimused.

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste peatselt ilmuvast seitsmendast numbrist (nr 7, 2018).

Kui Teil ei ole Raamatupidamisuudised veel tellitud, saate seda teha SIIT.