18.06.2019 Teisipäev

Äriühenduste arvestus

Artiklis annan ülevaate sellest, millistel juhtudel on tegu osaluse omandamisega teises ettevõttes, lähtudes äriühenduse põhimõtetest.

Toomas Villems, vandeaudiitor
Toomas Villems, vandeaudiitor Foto: Villems & Partnerid

Selgitan ka, missuguste kriteeriumide järgi otsustada, kas üks ettevõte omab kontrolli teise ettevõtte üle, mida arvesse võtta ostumeetodi rakendamisel, millistel juhtudel rakendatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodit, samuti seda, kuidas kajastada omandatud ettevõtte varad ja kohustised ostuanalüüsis.

Mis on äriühendus

Raamatupidamise toimkonna juhendi 11 „Äriühendused ning tütar- ja sidusettevõtete kajastamine” (edaspidi – RTJ 11) punkti 5 kohaselt on äriühendus majandustehing, mille tulemusena:

  • üks ettevõte saavutab teise ettevõtte üle valitseva mõju (nt piisavalt suure hulga teise ettevõtte aktsiate omandamise teel) eeldusel, et omandatud ettevõte sisaldab üht või enamat äritegevust, või 
  • üks ettevõte omandab teise ettevõtte või äritegevuse varad või kohustised või netovara või osa nendest ning võtab üle nende varade või kohustistega või netovaraga seotud äritegevuse.

Äriühenduse käigus omandatakse osalus teises ettevõttes (ostetakse olemasolevaid aktsiaid või osasid või emiteeritakse uusi) või teise ettevõtte varad ja kohustised (netovara). Esimesel juhul tekib ema- ja tütarettevõtte suhe, teisel juhul lähevad omandatud varad ja kohustised üle omandaja bilanssi, ilma et tekiks ema- ja tütarettevõtte suhet.

Äriühenduse põhimõtetest tuleb üldiselt lähtuda, kui:

  • omandatakse vähemalt 20% teise ettevõtte osalusest;
  • suurendatakse oma osalust teise ettevõtte omakapitalis ja selle tulemusena kasvab osalus üle 20% (või on üle 20% juba enne suurendamist);
  • omandatakse suurem osa teise ettevõtte varadest ja kohustistest ning võetakse üle tema majandustegevus;
  • omandatakse kontroll (valitsev mõju) või oluline mõju teise ettevõtte üle.

 

Täismahus artiklit saate lugeda Raamatupidamisuudiste värskest numbrist (nr 4, 2019). Kui te ei ole veel jõudnud tellida ajakirja Raamatupidamisuudised, saate seda teha siit.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes