18.06.2018 Esmaspäev

Amortisatsiooni arvestamine äritegevuses kasutatavalt korterilt Esile tõstetud

Ettevõte soetas korteri. Üheks aastaks anti korter rendile. Pärast üürilepingu lõppemist kasutati korterit ettevõtte äritegevuses. Ettevõtte juhtkond otsustas korteri raamatupidamises kajastamisel kasutada soetusmaksumuse meetodit. Kuna korter asub uues majas, määrati amortisatsiooninormiks 2,5% aastas. Korteri maksumus ei ole aga kunagi 0 eurot. Kuidas tuleb amortisatsiooni arvestada?

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Küsimuses esitatud kirjelduse järgi tuleks korter esimesel tegevusaastal raamatupidamises kajastada kinnisvarainvesteeringuna ning pärast üürilepingu lõppemist, kui korter võetakse kasutusele oma äritegevuses, tuleb see ümber klassifitseerida materiaalseks põhivaraks. Kuna mõlemal juhul võib kasutada arvestuspõhimõttena soetusmaksumust, millest on maha arvatud amortisatsioon ja võimalikud allahindlused, ei pruugi ümberklassifitseerimine ühest põhivara rühmast teise mõjutada korteri raamatupidamislikku väärtust.

Amortisatsiooninorm määratakse eeldatava kasuliku eluea järgi, kusjuures amortisatsiooni arvestamise peamine eesmärk ei ole viia põhivara raamatupidamislikväärtus vastavusse tema turuväärtusega, vaid väljendada põhivara väärtuse ülekandumist tema kaasabil toodetud kaupade või pakutud teenuste väärtusesse tema kasuliku eluea jooksul. Praegu olete korteri kasulikuks elueaks hinnanud 40 aastat (amortisatsioon on 2,5% aastas). 40 aastat on pikk aeg ja tõenäoliselt tuleb selle aja jooksul teha korteris parendusi, mis vastavad põhivara kriteeriumidele ja mis liidetakse soetusmaksumusele, ning on üsna tõenäoline, et korteri jääkmaksumus ei muutu nulliks ka raamatupidamises.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes