TRK 1140x140 ee gif
06.05.2009 Kolmapäev
FIE

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumisest, kelle eest maksab sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Seoses sotsiaalmaksu miinimumkohustuse arvestamise aluseks oleva kuumäära tõstmisega 2009.aastal on tekkinud I kvartali sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus (tähtaeg 16.märts) mõnedel FIE-del, kelle eest maksab sotsiaalmaksu Sotsiaalkindlustusamet (SKA) sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel (sotsiaalmaksu makstakse isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu, vanemahüvitist, seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust).

Palume nimetatud FIE-del oma sotsiaalmaksu avansilise makse kohustus üle kontrollida ja selle olemasolu korral koheselt tasuda, et vältida tähtpäevaks tasumata sotsiaalmaksu avansiliste maksete summalt intressi arvestamist (0,06 protsenti päevas). Oma sotsiaalmaksu avansiliste maksete summat  on FIE-l võimalik teada saada e-maksuametist/e-tollist või küsides Maksu- ja Tolliameti piirkondlikust keskusest.FIE I kvartali sotsiaalmaksu avansilise kohustuse tekkimise võimalikud põhjused:

Üldreeglina on FIE kohustatud maksma 2009.a kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid jooksva kvartali eest vähemalt kolmekordselt riigieelarvega kehtestatud kuumääralt (4350 kroonilt) arvutatud summas, mis on 4307 krooni kvartalis (4350x3x33%). Avansilised maksed tasutakse iga kvartali kolmanda kuu 15.kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole. I kvartali eest avansiliste maksete tasumise tähtpäev on 16.märts.

Erandina sätestab seadus, et kui FIE on isik, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik (antud juhul SKA), siis võib sotsiaalmaksu avansiliste maksete summa olla kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummast e 4307 kroonist väiksem tingimusel, et riigi poolt kvartali jooksul FIE eest makstud sotsiaalmaksu ja FIE poolt sotsiaalmaksu avansiliste maksetena makstav sotsiaalmaksu summa kokku on vähemalt võrdne kolmekordselt kuumääralt arvutatud maksusummaga ehk 4307 krooniga. Seega käib FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete arvestus iga kvartali kohta eraldi. Iga kvartali FIE sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustust vähendatakse isiku eest riigi poolt antud kvartalis makstud sotsiaalmaksu võrra. Kui riigi poolt antud kvartalis makstud sotsiaalmaksu summa on 4307 kroonist väiksem, siis FIE peab selles kvartalis sotsiaalmaksu avansilise maksena tasuma 4307 krooni ja riigi poolt makstud summa vahe. 

Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu SMS § 6 lg 1 p-de 1 ja 10 ning rahandusministri 31.12.2003 määruse nr 113 alusel isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist ning seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust. Sotsiaalmaksu arvestatakse kuu eest lähtudes antud kuus kehtinud sotsiaalmaksu kuumäärast ning deklareeritakse ja makstakse MTA pangakontole järgmise kuu 10-ks kuupäevaks. 2008. aastal oli kuumääraks 2700 krooni ja 2009. aastal 4350 krooni. Seega on Sotsiaalkindlustusamet maksnud isiku eest sotsiaalmaksu 2009.a I kvartalis kolmel korral: 10. jaanuaril summas 891 krooni (2009.a detsembri eest), 10. veebruaril 1436 krooni (jaanuari eest) ja 10. märtsil 1436 krooni (veebruari eest). Asjaolu, et jaanuaris maksis riik FIE eest sotsiaalmaksu 891 krooni, on paljudel juhtudel FIE 16.03.2009 sotsiaalmaksu kohustuse tekkimise põhjuseks, kuna FIE I kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse kohustus on 4307 krooni, mida vähendatakse riigi poolt samas kvartalis FIE eest makstud sotsiaalmaksu 3763 krooni võrra (4307-3763=544).

Olles väikse lapsega kodus, peab FIE otsustama, kas ta soovib ettevõtlust lõpetada või mõneks ajaks peatada, ja soovi korral sellest Maksu- ja Tolliametit teavitama.  Seni kuni FIE ei ole seda teinud, säilivad tal kõik maksuseadustes FIE-le ettenähtud kohustused, sealhulgas sotsiaalmaksu avansiliste maksete kohustus.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes