19.04.2009 Pühapäev
FIE

Mida loetakse põllumajandussaaduseks?

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Tulumaksuseaduse (edaspidi TuMS) § 32 lg 4 kohaselt võib füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist maksustamisperioodil veel täiendavalt maha arvata kuni 45 000 krooni.

Kuna TuMS ei defineeri põllumajandussaadusi, tuleb termini sisustamiseks kasutada teisi allikaid. Mida loetakse põllumajandussaaduseks, on sätestatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 6. Seal toodud definitsioonis viidatud asutamislepingu näol on tegemist Euroopa Ühenduse asutamislepingu lisaga 1. Põllumajandus kuulub nimetatud asutamislepingu II jaotise juurde ja on sätestatud artiklis 32.

Selles osas, mis puudutab põllumajanduslikku tootmist,  on võimalik abi saada ka Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorist (EMTAK 2008), mis on kättesaadav Statistikaameti kodulehelt.

Vastavalt EMTAK-ile jaguneb põllumajanduslik tootmine (jagu A osa 01) kaheks põhiharuks: taimsete ja loomsete saaduste tootmiseks, hõlmates nii mahepõllumajandust kui geneetiliselt muundatud teravilja ja loomade kasvatust. Põllumajanduse alla kuulub põllukultuuride kasvatus avamaal ja kasvuhoonetes.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, millal laieneb põllumajandussaaduse realiseerimisest saadud tulule täiendav maksuvabastus 45 000 krooni ja millal mitte. Täiendav maksuvabastus kehtib ainult omatoodetud töötlemata põllumajandussaadustele. TuMS-i § 32 lg 5 annab loetelu, mida ei loeta töötlemiseks tulumaksuseaduse tähenduses. Selleks on põllumajandussaaduste puhastamine, sorteerimine, tükeldamine, kuivatamine, jahutamine ja pakendamine.

Seega näiteks, kui loomakasvatajad müüvad elusloomi, loomade toornahku ja liha, siis nimetatud toodete müügist saadud tulule laieneb täiendav maksuvabastus kuni 45 000 krooni. Täiendav maksuvabastus ei laiene aga pargitud nahkade müügile, sest tegemist ei ole enam töötlemata põllumajandussaadusega. Sellest tulenevalt võib FIE jagada kulud vastavalt saadud tulu proportsioonile vorm E veeru 3 ja 4 vahel vastavalt sellele, kui suure osa tulust sai ta omatoodetud töödeldud ja töötlemata põllumajandussaaduse realiseerimisest.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes