860x100 kriisi paasterongad
26.07.2009 Pühapäev
FIE

FIE-de ümberregistreerimine äriregistrisse jätkub

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Jõustunud seadusemuudatuste tulemusel läks alates 1. jaanuarist 2009 füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) ja vabakutseliste loovisikute kõigi registrikannete tegemine üle äriregistri pidajatele.

 

Seega Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas maksukohustuslaste registris FIE-sid ja vabakutselisi loovisikuid enam ei registreerita. Maksu- ja Tolliameti poolt peetavas registris registreeritakse, muudetakse registriandmeid ja kustutatakse registrist ainult notareid, vandetõlke ja kohtutäitureid.
 


Ümber on registreerunud pooled FIE-d

2009. aasta jooksul peavad kõik maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-d ja vabakutselised loovisikud esitama kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse.

Aasta alguses teavitas maksuhaldur FIE-sid nii meedia kui e-kirjade teel ümberregistreerimise vajadusest, mille tulemusel on paljud ennast juba äriregistrisse kandnud.

Juulikuu alguseks oli end äriregistrisse kandud juba 22 000 FIE-t, kuid orienteeruvalt 23 000 isikul on ümberregistreerimine veel tegemata. Kordame üle, kuidas on FIE-l võimalus ennast äriregistrisse ümber registreerida.


Ümberregistreerimine

 

Kandeavaldust saab esitada ettevõtjaportaali - https://ettevotjaportaal.rik.ee/  - kaudu

Ümberregistreerimiseks tuleb esitada kohtu registriosakonnale kandeavaldus. Avalduses tuleb lisaks ettevõtja ja ettevõtluse koha kohta käivatele andmetele ära märkida see, et isik oli varem kantud Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registrisse (kui teatakse maksukohustuslaste registris registreerimise kuupäeva, siis võiks märkida ka selle). Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud digiallkirjastatult ettevõtjaportaali - https://ettevotjaportaal.rik.ee/  kaudu. Kandeavalduse esitamine ümberregistreerimisperioodil on riigilõivuvaba. Täpsemat infot FIE äriregistrisse kandmise, sh avalduse esitamise kohta võib lugeda siit: http://rup.ee/est/index.php?option=com_content&task=view&id=1469&Itemid=232 

Ümberregistreerimisega ei kaasne täiendavaid kohustusi
 
Maksukohustuslaste registris registreeritud FIE-de ümberregistreerimine äriregistrisse ei too kaasa mingeid muudatusi FIE raamatupidamises ega tulumaksudeklaratsiooni esitamise kohustuses Maksu- ja Tolliameti ees. Äriregistrisse kandmine ei too kaasa käibemaksukohustust. Kui ettevõtluse käive ületab aasta algusest 250 000 krooni, peab FIE end Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslaseks registreerima. Ainus lisanõue on see, et äriregistrisse kantud FIE peab koostama äriregistris registreerimise kuupäeva seisuga ettevõtte bilansi, milles kajastatakse ettevõtte tegevuseks määratud ettevõtja vara. Bilanss säilitatakse ettevõtja raamatupidamises.
 
 
Otstarbekas on ümber registreerida juba varakult
 
FIE, kes end 2009. aasta jooksul äriregistrisse ümber ei registreeri, kustutatakse aasta lõpu seisuga maksukohustuslaste registrist. Sellised isikud ei tohi FIE-na edasi tegutseda enne, kui nad on esitanud kandeavalduse enda äriregistrisse kandmiseks. Sel juhul tuleb aga enne kandeavalduse esitamist tasuda riigilõiv 200 krooni. Loodame, et kõik ettevõtlust jätkavad isikud registreerivad end ümber äriregistrisse enne selle aasta lõppu.
 
 
Kuna 2009. aasta on ülemineku aasta, siis maksuhaldur võtab sellel aastal vastu ainult FIE lõpetamise avaldusi isikutelt, kes ei soovi ennast ümber registreerida äriregistrisse ning teevad vastava kande maksukohustuslaste registrisse. Sellel aastal võtab maksuhaldur vastu ka FIE tegevuse peatamise avaldusi ja teeb kande maksukohustuslaste registrisse juhul, kui isik tahab tänavu mingiks perioodiks peatada tegevust ja on otsustanud selle aasta sees ettevõtlusega tegelemise lõpetada.

Mart Vendelin
MTA teeninduskorralduse osakonna peaspetsialist

Allikas: MTA Kliendileht N7

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes