Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

28.08.2019 Kolmapäev

Laen või omakapitali investeering

Martina Proosa, jurist
Martina Proosa, jurist erakogu
Riigikohtu 5. juuni 2019 otsuses kohtuasjas nr 2-17-17217 oli keskseks küsimuseks, kas pankrotimenetluses esitatud ebarealistliku laenu tagastamise tingimusega laenulepingust tulenevat nõuet tuleb käsitleda laenuna või omakapitali investeeringuna.

Pankrotistunud AS-i Coal Terminal (edaspidi ─  Coal Terminal) nõuete kaitsmise koosolekul esitas aktsiaselts TALLINNA SADAM (edaspidi ─ Tallinna Sadam) Osaühing CHARBOUN INVEST (edaspidi ─ Charboun Invest) 17 082 698,07 euro suurusele nõudele vastuväite.

Charboun Invest esitas Coal Terminalile pankrotimenetluses nõude, mis tulenes viiest laenulepingust. Enne pankroti väljakuulutamist muudeti kõikides laenulepingutes laenu tagastamise tingimust nii, et laen kuulus tagastamisele igakuiste maksetena nelja aasta jooksul alates ajast, mil Coal Terminal käitleb 12 järjestikuse kuu jooksul 5 miljonit tonni sütt.

Charboun Invest leidis, et kuigi kokkulepitud koguses sütt kordagi ei

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

  • Reklaamivaba paberajakirja
  • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
  • E-arvete koostajat
  • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
  • E-konsultatsioone
  • Blankette ja dokumentide näidiseid

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes