860x100 kriisi paasterongad
05.06.2019 Kolmapäev

Dividendi maksmise tagasivõitmine

Martina Proosa
Martina Proosa Foto: jurist

22. mai 2019 otsuses kohtuasjas nr 2-17-8142 käsitles Riigikohus täitemenetluses dividendi maksmise tagasivõitmist.

Seamill OÜ-lt (edaspidi – Seamill) mõisteti Aktsiaselts Cresco Väärtpaberid (edaspidi – Cresco) kasuks kohtuotsusega välja 500 000 eurot ja viivised. Kohtuotsus saadeti täitmiseks kohtutäiturile, kuid Seamillil puudus vara, mille arvel saanuks kohtuotsust täita – tema pangakontol oli vaid 1422 eurot. Seamilli raamatupidamise dokumentidest aga nähtus, et kassas olev raha oli paari aastaga vähenenud 93 525 euro võrra. Seamilli ainuosaniku Kristjan Allikmaa väitel olid väljamaksed kassast 73 000 euro ulatuses tehtud dividendi katteks.

Kohtutäituri arvates oli Seamill dividendi maksmisega kahjustanud Cresco kui võla sissenõudja  huve ning ta esitas kohtule hagi dividendi maksmise otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja ainuosanikule välja makstud dividendi Seamillile tagastamiseks.

Täitemenetluse seadustiku § 18

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes