07.05.2020 Neljapäev

Aastaaruanne: ettevõtte tegevuse jätkuvuse ebakindlusega seotud asjaolud

RTJ 1 “Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted” punktis 36 on sätestatud, et aruande koostamisel peab juhtkond hindama ettevõtte jätkusuutlikust vähemalt 12-kuulises perspektiivis, alates aruandekuupäevast. Juhul kui tegevuse jätkuvuses esineb ebakindlus, tuleb seda põhjustavad asjaolud aruande lisades avalikustada.

Aastaaruanne: ettevõtte tegevuse jätkuvuse ebakindlusega seotud asjaolud
Aastaaruanne: ettevõtte tegevuse jätkuvuse ebakindlusega seotud asjaolud Foto: erakogu

Avalikustamise nõudeid on täpsustatud RTJ 15 “Lisades avalikustatav informatsioon” punktis 16, mille kohaselt tuleb tegevuse jätkuvuse ebakindluse puhul avalikustada

  • peamised sündmused ja asjaolud, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana;
  • juhtkonna plaanid nende sündmuste ja asjaoludega tegelemiseks

Tegevuse jätkuvust käsitlev lisa tuleb koostada ainult juhul, kui jätkuvusega on probleeme. Ettevõtjaportaalis pakutava lisade valiku hulgas tegevuse jätkuvuse lisa ei ole. Seega kui ebakindlus  eksisteerib, tuleb sellega seotud asjaolude kirjeldamiseks vajalik lisa lisada.

Tavaolukorras viitavad ebakindlusele tegevuse jätkuvuses enamasti negatiivne käibekapital (käibevara ei kata lühiajalisi kohustisi) või äriseadustikule mittevastav netovara.  Paraku tuleb praeguses situatsioonis arvestada ka COVID-19 mõjuga. Kui viiruse mõju ettevõtte tegevusele on niivõrd oluline, et seab ohtu tegevuse jätkuvuse, tuleb see asjaolu avalikustada tegevuse jätkuvuse lisas.

COVID-19 mõju olemus ning juhtkonna vastavad hinnangud tuleb esitada aruandekuupäevajärgseid sündmusi käsitlevas lisas (eeldusel, et ettevõtte majandusaasta lõppes 31.12.2019 ning COVID-19 mõju käsitletakse aruandekuupäevajärgse mittekorrigeeriva sündmusena).

Tuleb rõhutada, et eeltoodu kehtib ainult juhul, kui tegevuse jätkuvuses eksisteerib küll ebakindlus, kuid juhtkonna hinnangul suudetakse tegevust ikkagi jätkata ning aruanne on koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes. Kui on tõenäoline, et ettevõtte tegevus tuleb siiski lõpetada, koostatakse aastaaruanne lähtudes RTJ-st 13 “Likvideerimis- ja lõpparuanded”.

Siitsamast leiate mõned näited tegevuse jätkuvuse ebakindlusega seotud asjaolude avalikustamise kohta raamatupidamise aastaaruande lisas „Tegevuse jätkuvus“.

Näited on illustratiivsed ning iga ettevõte peab nõutud info avalikustama, lähtudes oma ettevõtte konkreetsest situatsioonist ning plaanidest.

Näidis Laadi alla
Äriseadustikule mittevastav netovara word.png
COVID-19 oluline mõju word.png
Negatiivne käibekapital word.png

Näidised koostas vandeaudiitor Maire Otsus-Carpenter. Näidised on kättesaadavad ajakirja RUP tellijatele.

Kliendiuritused soodushind

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!