TRK 1140x140 ee gif
08.09.2011 Neljapäev

Rahvusvahelisi vedusid tegeva autojuhi "rendile andmine"

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Eesti firma «annab rendile» teisele Eesti firmale autojuhi, kes teeb rahvusvahelisi vedusid.
1. Kas antud teenus on maksustatav käibemaksuga?
2. Kas autojuhile tuleb sel juhul maksta töölähetusraha? Töötasu saab see töötaja firmalt-rendileandjalt? 


Vastab Deloitte Advisory maksuspetsialist Annely Hindriks:

1)    Tööjõurent on käibemaksuga maksustatav teenus, mille puhul loetakse käibe tekkimise kohaks teenuse saaja asukohariiki. Käesoleval juhul on käibe tekkimise kohaks Eesti ning vastavalt käibemaksuseaduse (KMS) § 15 lõikele 1 tuleb käibemaksukohustuslasest teenusepakkujal kohaldada 20% maksumäära.

2)    Töölepingu seaduse (TLS) § 21 sätestab, et  tööandja võib lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Lähetusega on tegemist seega juhul, kui töötaja saadetakse tööülesandeid täitma väljapoole eelnevalt kokku lepitud ja töölepingus fikseeritud töö tegemise kohta.

Seda, kas rahvusvahelisi vedusid tegevate autojuhtide puhul on tegemist lähetusega, tuleb igal konkreetsel korral hinnata asjaoludest lähtuvalt. Ringkonnakohus (vaata ka Tallinna Ringkonnakohtu 14. jaanuari 2009 otsust haldusasjas nr 3-08-442) on samal teemal märkinud, et töölähetuse mõiste sisustamisel tuleb lähtuda TLS-s sisalduvast töölähetuse tunnusest, milleks on tööülesannete täitmine väljaspool töölepinguga määratud töö tegemise asukohta. Viidatud kohtuotsuses märgitakse, et töö tegemise asukohana nt kogu Euroopa käsitlemine on ebamõistlikult lai määratlemine, mis ei taga töötajate kaitset. Seega, kui näiteks autojuht võetakse tööle vedude tegemiseks üksnes välismaal ja ilma, et vedude algus- või sihtpunkt oleks Eesti, tuleb töölepingus näidata reaalne töö tegemise koht või piirkond välismaal, mis välistab ühtlasi selliselt tehtud sõitude lugemise lähetuseks TLS-i tähenduses. Samas, kui see töötaja saadetakse omakorda tööd tegema lepingus kokkulepitud piirkonnast väljapoole, on siiski tegemist lähetusega, mille lähetusrahade maksmisel tuleb lähtuda töö asukoha riigi seadustest.

Seevastu näiteks olukorras, kus rahvusvahelisi sõite teostaval veokijuhil püsiv töökoht puudub (puudub kindel marsruut) ja töö on seotud alaliste ringsõitudega, tuleks ringkonnakohtu hinnangul lähtuda töö tegemise asukoha määratlemisel tööandja tegevuskohast ning arvestada sellega, kus on auto peatuspaik koduriigis. Sellega rõhutab ringkonnakohus muu hulgas töötajate kaitse vajadust ning kordab põhimõtet, mille kohaselt kaitsevad ühe või enama liikmesriigi territooriumil töötava isiku õigusi selle liikmesriigi sätted, kus on tööandja registrisse kantud. Töölähetuste temaatika sõltub paljudest asjaoludest ja vajab põhjalikumat analüüsi ning kõikide nüansside kaalumist selleks, et ühest vastust anda.

TLS-i kohaselt saab töötaja välislähetuse päevaraha maksmist nõuda tööandjalt (§ 40 lg 2). Tööjõu rendilepinguga loovutatakse töölepingust tulenevad õigused teisele ettevõtjale, seevastu töölepingust tulenevate kohustuste täitmise (sh töötasu ja päevaraha maksmine) eest vastutab töötaja ees endiselt töölepingu sõlminud ettevõte.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes