TRK 1140x140 ee gif
01.01.2009 Neljapäev

Kauba eksport (uuendatud 01.01.2009)

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Kauba ekspordiga seonduv on peamiselt sätestatud käibemaksuseaduse (edaspidi KMS) §-des 5 ja 14.


Käibemaksuseaduse mõistes on kauba eksport:
1) ühenduse kauba võõrandamine koos selle toimetamisega väljaspool ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja poolt;
2) imporditollimaksudest osalise vabastusega ajutise importimise tolliprotseduuril oleva ühendusevälise kauba taasväljavedu ühenduse tolliterritooriumilt reekspordi tollikäitlusviisiga;
3) peatamissüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduuril   oleva ühendusevälise kauba reeksport ühenduse tolliterritooriumilt või toimetamine ühendusevälisesse riiki suunduvale vee- või õhusõidukile kaasavõetava varuna või tarbevaruna reekspordi tollikäitlusviisiga; (RK s 04.12.2008 jõust.01.01.2009 – RT I 2008, 58, 324)
4) välistöötlemise tolliprotseduuriga ühenduse tolliterritooriumilt väljaveetud kauba võõrandamine ja selle suhtes tolliprotseduuri lõpetamine;
5) kauba võõrandamine koos selle toimetamisega kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja poolt ühendusevälisesse riiki, mis on ühenduse tolliterritooriumi osa.
 

Seega on ekspordi puhul oluline, et kauba toimetamisel ühendusvälisesse riiki toimub ka kauba võõrandamine. Üldreeglina on tegemist ekspordiga siis, kui võõrandaja korraldab ise kauba väljaveo ühendusest. Samuti saab võõrandaja käsitada tehingut ekspordina, kui kauba toimetab ühendusest välja välisriigi isikust ostja.

Lisaks eelnimetatule käsitatakse ekspordina kauba võõrandamist rahvusvahelise lennujaama tollikontrolli tsoonis Eestist ühendusevälisesse riiki suunduvatele tolli- ja piirikontrolli läbinud reisijatele ja õhusõiduki meeskonnaliikmetele. Samuti ühendusevälisesse riiki suunduvatele Eestit läbivatele transiitreisijatele ja transiitreisi teostava õhusõiduki meeskonnaliikmetele. Kaupa võõrandatakse nimetatud isikutele pardakaardi või õhusõiduki meeskonnaliikme tunnistuse ja lennuplaani alusel.

Kauba eksport on nullmääraga maksustatav käive, välja arvatud, kui eksporditakse kaupu, mille käive on KMS § 16 kohaselt maksuvaba (KMS § 15 lg 3 p 1). Kauba ekspordi tarbeks soetatud kaupade ja saadud teenuste sisendkäibemaksu saab maksukohustuslane oma maksustatavalt käibelt arvestatud käibemaksust maha arvata. Nullmääraga maksustatakse lisaks eksporditava kauba käibele ka kauba ekspordiga seotud teenused, nagu eksporditava kauba vedu, sellise veo korraldamine ja sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused (laadimine, ladustamine veo raames jms (KMS § 10 lg 7)).

Kuna eksporti tõendavate dokumentide loetelu ei saa olla ammendav ning kauba ekspordi tõendamisel peab olema võimalik kasutada erinevaid olemasolevaid dokumente, on alates 01.01.2006 rahandusministri 07.04.2004 määrusega nr 73 kinnitatud "Kauba eksporti tõendavate dokumentide loetelu" kehtetu. Kauba eksporti saab ka edaspidi tõendada selliste dokumentidega nagu ekspordi tollideklaratsioon, saatelehed, kauba ostu-müügileping, kaubaveo saatedokumendid jne.

Tax-free süsteem (KMS § 5 lg 2)

Maksukohustuslane võib ekspordina käsitada ka kauba võõrandamist ühendusevälises riigis elavale füüsilisele isikule põhitingimusel, et isik viib kauba koos temaga liikuvas pagasis ühenduse territooriumilt välja kolme kuu jooksul. Tegemist on nn. tax-free müügiga ehk käibemaksutagastusega müügiga - müügi hetkel tuleb kauba hinnale küll käibemaks lisada, mis hiljem ostjale tagastatakse. Lisaks nimetatule on oluline, et kaup on ostetud samas müügikohas samalt müügifirmalt, kauba maksumus koos käibemaksuga on üle 2000 krooni (RK s 04.12.2008 jõust.01.01.2009 – RT I 2008, 58, 324) ning kauba müüjal on tolli kinnitusega dokument, et ostja on kauba ühendusest välja viinud. 

Eksporditava kauba maksustatav väärtus (KMS § 14)

Eksporditava kauba maksustatava väärtuse määramisel lähtutakse käibemaksuseaduse §-s 12 sätestatud üldistest põhimõtetest, st. reeglina võetakse aluseks kauba müügihind. Samas on lisatud täpsustus, mis takistab kauba piiramatut nn "üles hindamist" ehk, kui kauba müügihind on oluliselt kõrgem antud kauba harilikust väärtusest, tuleb kauba maksustatavaks väärtuseks võtta kauba harilik väärtus, mitte kogu müügihind.

Peatamissüsteemiga seestöötlemise tolliprotseduuriga Eestisse sissetoodud kauba reekspordil ei arvata töötlemiseks sissetoodud kauba väärtust maksustatava väärtuse hulka, eelnenud väljaveo korral määratakse ekvivalentkaubast valmistatud kompensatsioonitoote maksustatav väärtus käibemaksuseaduse § 12 sätteid kohaldades.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes