Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

28.02.2017 Teisipäev

Negatiivne omakapital võib kaasa tuua vangistuse Esile tõstetud

Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski soovitab negatiivsesse osakapitali tekkesse suhtuda täie tõsidusega.
Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski soovitab negatiivsesse osakapitali tekkesse suhtuda täie tõsidusega. Postimees

Mida toob kaasa negatiivne omakapital?

Vastab Donoway Eesti vandeaudiitor Vadim Donchevski:

Kui selline olukord on tekkinud ning ettevõte ei ole omakapitali viinud seadusega kooskõlla ning esitanud äriregistrile majandusaasta aruannet, võib ettevõte peagi saada registrilt hoiatuskirja, et ühingu netovara on väiksem kui seaduses nõutud. Sel juhul tuleks kindlasti hoiatusele reageerida, teavitada registrit oma edasistest plaanidest ning viia netovara seadusega kooskõlla.

Hoiatuse ignoreerimisel võib äriregister äriühingu sundlõpetada ning registrist kustutada. Seejuures ei ole tähtis, kas tegemist on tegutseva äriühingu või riiulifirmaga. Peale selle kehtib ÄS-i 10. peatüki § 71 kohaselt ettevõtja vastutus. See paragrahv sätestab, et seaduses ettenähtud andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral võib registripidaja ettevõtjat ja kõiki andmete esitamiseks kohustatud isikuid trahvida tsiviilkohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras, sõltumata sellest, kas need andmed kuuluvad registrisse kandmisele või mitte.

Samas paragrahvis on välja toodud, et kui seaduses ette nähtud andmeid ei esitata registripidajale tähtajaks, võib registripidaja trahvida ettevõtet ilma tsiviilkohtumenetluse seadustikus nimetatud hoiatusmäärust tegemata. Trahv määratakse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud ulatuses, aga mitte vähem kui 200 eurot.

Äriseadustiku järgi peavad juhatus, osanikud, aktsionärid ja nõukogu tegutsema hea ettevõtja hoolsusega ning kõigile on ettenähtud vastutus. Osaühingu juhatuse liikme vastutust reguleerib ÄS-i § 187, aktsiaseltsi juhatuse vastutus on ära toodud §-s 315.

Teatud info õigeaegne esitamata jätmine võib kujuneda lausa äriühinguga seotud süüteoks, mille eest võib karistada karistusseadustiku (edaspidi – KarS) alusel. Selle seaduse § 381 kohaselt võib määrata rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse selle eest, kui äriühingu asutaja, juhatuse või seda asendava organi või nõukogu liikme või likvideerija ei esita õigeaegselt äriühingu asutajatele, osanikele, aktsionäridele, liikmetele, audiitorile või erikontrolli läbiviijale äriühingu varalise seisundi või muude kontrollitavate asjaolude kohta olulisi andmeid.

KarS-i § 3811 lg 1 järgi toob rahalise karistuse või isegi kuni üheaastase vangistuse raamatupidamise korraldamise nõuete teadev rikkumine või teadvalt raamatupidamisdokumentide ebaseadusliku hävitamine, varjamine või kahjustamine või raamatupidamisdokumendis andmete esitamata jätmine või ebaõigete andmete esitamine, kui sellega on oluliselt raskendatud ülevaate saamine raamatupidamiskohustuslase varalisest seisundist.

Seega ei vasta tõele levinud arusaam, et negatiivse omakapitali puhul midagi tegema ei pea – see võib tuua isegi vanglakaristuse.

Mida teha, kui ettevõtte omakapital on negatiivne, loe veebiajakirjast Pluss.

gif Company 930x140 ee

 

1 kommentaar

  • Kommentaari link Pühapäev, 11 Juuni 2017 01:15 lisas Eestimaa viimane ettevõtja

    Kas selle jutu kinnituseks oleks tuua ÜKS pretsedent või näide ?

    Või lihtsalt istume ja kirjutame artikleid kokku ?

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes