Lühikokkuvõtted

Käesoleva aasta aprillis võttis riigikogu vastu äriregistri seaduse (ÄRS), mis toob kaasa mitmed olulised muudatused.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Ettevõttel on 2021. aastal osakapitali sissemaks tehtud osaliselt (1250,00 eurot), seega kui ma saan õigesti aru, aastal 2022 dividende välja võtta ei saa? Kas juhul, kui teine osakapitali sissemakse saab tehtud aastal 2022, saab 2021. a kasumit jagada dividendideks ja välja maksta? Või saab dividende välja maksta alles 2023. aastal?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kuidas on juriidiliselt õige vormistada firma tegevuse lõpetamine, kui osakapital on tasumata? Kas on õige, kui firmaomanik kirjutab avalduse, märkides, et  osakapitali sissemaksed on tegemata?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 03 November 2020 10:23

OÜ soovib lisada osanikku

Palun nõustamist olukorras, kus osaühing, kelle osakapital on 2500 eurot, soovib juurde lisada osaniku. Ettevõte kuulub ühele omanikule, kes on kokku leppinud juurdetuleva osanikuga, et ettevõtte väärtus on 30 000 eurot. Selle kohta peaks ilmselt notariaalse lepingu vormistama (oleks kindlam). Praegu on ettevõtte arveldusarvel  umbes 40 000 eurot ja eelmiste perioodide kasum ligemale 50 000 eurot, dividende ei soovi ta välja võtta.
Ettevõtte omanik on mõelnud, kas jätaks osakapitali suuruse samaks, jagades osad vastavalt 51% (1275 eurot) endale ja 49% (1225 eurot) uuele osapoolele. Kas oleks mõeldav, et uuel osanikul tekiks kohustus maksta varas (tehnika) ja rahas 49% 30 000 eurost (s.o 14 700 eurot)? Hetkel osanikul rahaline sissemakse võimalus puudub. Kuidas peaks seda kajastama raamatupidamises, sest sellest 14 700 eurost on 1225 eurot osakapitali sissemakse (49% 2500-st), ja kuidas kajastada ülejäänud summat 14 700 eurot – 1225 eurot =13 475 eurot?

Riigikohus tegi 27. mail 2020 otsuse haldusasjas 2-17-16812. Lahend käsitleb eelkõige ühinguõiguslikele küsimustele ning osanike vastutust osaühingu ees.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.