19.10.2016 Kolmapäev

Kuidas raamatupidamises kajastada ehitist, millest osa on välja renditud?

Ettevõtte omandis on maatükk. Juhtkond plaanib ehitada hoone. Hoone esimesel korrusel asub autopesula. Autopesu teenustega hakkab ettevõte ise tegelema. Teistel korrustel on kontoriruumid väljarentimiseks. Hetkel on tellitud projekt arhitektuuribüroost. Projekti eest makstakse osadena. Kuidas kajastada bilansis ettemaksed projekti eest? Pesula ehitatakse hoone sisse, kuid seda võiks paigaldada ka ilma hooneta, lihtsalt maatükile. Kas sel juhul on tegemist põhivaraga? Autopesula eest on ka tehtud ettemaksed hankijale. Kuidas pärast ehitustööde lõpetamist kajastada ehitist, millest üks osa on üürile antud ja teist osa kasutatakse ettevõtte tegevuses?

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor Foto: rup.ee

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Peale valmimist on osa objektist kinnisvarainvesteering ja vastavalt raamatupidamise toimkonna juhendi 6 "Kinnisvarainvesteeringud" paragrahvile 11 tuleb objekt, mis on osaliselt välja renditud ning osaliselt kasutuses oma äritegevuses, kajastada raamatupidamises osadena, vastavalt kasutuse eesmärgile. See tähendab, et peate oma kasutuses oleva osa (autopesula) kajastama materiaalse põhivarana ja rendile antava osa kinnisvarainvesteeringuna.

Vahet tuleks teha juba ehitamise ajal ning need ettemaksed ja  muud väljaminekud, mis on tehtud autopesula tarbeks, tuleb kajastada ettemaksetena materiaalse põhivara eest ning need ettemaksed ja muud väljaminekud, mis on tehtud välja renditava osa eest, tuleb kajastada ettemaksena kinnisvarainvesteeringute eest.

Need ettemaksed ja väljaminekud, mille puhul ei ole võimalik eristada, kas need on tehtud  autopesula või rendipinna tarbeks, tuleks jagada proportsionaalselt. Näiteks tuleb proportsionaalselt jagada hoone aluse maa soetusmaksumus.

Materiaalse põhivarana kajastatav osa tuleb arvele võtta komponentide lõikes, lähtudes eeldatavast kasulikust elueast, millest omakorda sõltub amortisatsiooninorm.  Näiteks tuleb eraldi arvele võtta autopesula juurde kuuluv maa, sest maa on piiramatu kasuliku elueaga ning seda ei amortiseerita, samuti tuleb eraldi arvele võtta autopesula jne.

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatud osa edasisel kajastamisel on kaks võimalust: kas kajastada see soetusmaksumuses ning arvutada kulumit, või õiglases väärtuses. Esimesel juhul tuleb ka kinnisvarainvesteeringu osa arvele võtta eraldi komponentidena (kindlasti eraldi maa). Kui aga kasutate õiglase väärtuse meetodit, ei ole komponentidena arvele võtmine tingimata vajalik.

Ja veel, kui kasutuse eesmärk hiljem muutub, tuleb ka vara vastavalt ümber klassifitseerida. Näiteks, kui võtate mingi osa renditud ruumidest ise kasutusele, tuleb see osa kinnisvarainvesteeringute rühmast materiaalse põhivara rühma ümber klassifitseerida.

Ajakirja Raamatupidamisuudised tellijad võivad esitada küsimusi Eesti juhtivatele advokaadibüroodele ja audiitorfirmadele.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes