gif Company 930x140 ee

 

06.05.2015 Kolmapäev

Kuidas kajastada renditulu bilansis ja kasumiaruandes?

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Ettevõttel on hoone, mille üht osa kasutab laona ise ja teist osa rendib välja. 2014. aastal seisis rendile antav hooneosa kuus kuud tühjana, sest rentnikke ei olnud. Kokku on renditulu aastas 7812 eurot ning kulu 9553 eurot (sealhulgas selle hoone amortisatsioon). Kuidas kajastada seda bilansis ja kasumiaruandes?

Vastab Maire Otsus- Carpenter, vandeaudiitor:

Väljarenditud osa tuleb bilansis kajastada kinnisvarainvesteeringuna. Kuna arvutate rendile antud osalt amortisatsiooni, kajastate seda ilmselt soetusmaksumuses, mitte õiglases väärtuses. Rendile antud osalt saadud tulud tuleb kajastada kasumiaruandes kirjel “Muud äritulud” (kui peate rendileandmist üheks oma põhitegevusalaks, siis võib kajastada ka kirjel “Müügitulu”). Rendile antud osalt arvutatud kulum näidatakse kasumiaruandes kirjel “Põhivara kulum ja väärtuse langus” ning muud kulud vastavalt nende sisule (kui kasutate kasumiaruande skeemi nr 1, siis ilmselt tuleks suurem osa nendest näidata kirjel “Mitmesugused tegevuskulud”. ).

Raamatupidamise aastaaruandes tuleb kinnisvarainvesteeringute kohta koostada ka lisa, milles tuleb näidata kinnisvarainvesteeringute liikumine (jääk aasta alguses, soetus, müük, kulum ning kinnisvarainvesteeringuga seotud tulud ja kulud).

gif Company 930x140 ee

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes