Eesti Panga presidendi määrus nr 3, 30.03.2021

Bilanssi puudutavate dokumendinäidiste seas on toimunud põhjalik värskendus.

Neljapäev, 23 Juuli 2020 08:33

Kuidas kajastada bilansis osaku ost?

Kuidas kajastada bilansis osaku ost? Ettevõte ostab osaku nimiväärtusega 1917 eurot, summas 20 000 eurot. Kas bilanssi 21 917 eurot või bilanssi 1917 eurot ja finantsinvesteeringu kuludesse 20 000 eurot?

Esmaspäev, 20 Aprill 2020 11:07

Ettemakse kandmine tulusse

Ettevõttel on bilansi passivas kajastatud ettemakse kliendilt ning ettemakse teinud ettevõte likvideeritakse või läheb pankrotti. Kas sellise ettevõtte ettemakse võib kanda muudesse ärituludesse ilma, et sellega kaasneks mingeid maksukohustusi (tulumaks vms)?

Neljapäev, 30 Jaanuar 2020 10:37

Viis küsimust garantiieraldise kohta

Eraldisi kasutatakse ainult nende kulutuste katmiseks, mille jaoks eraldis oli algselt moodustatud.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.