Reede, 16 Veebruar 2024 09:23

Omakapitali muudatused bilansis

31.detsembril 2022 omab OÜ Ants 100% OÜ-s Bill. OÜ Billi on kajastatud kapitaliosaluse meetodil, investeering on viidud kahjumite tõttu nulli. Aprillis 2023 müüb OÜ Ants 50% OÜ-le Caesar, hinnaks 45 000 eurot.
Kanne:
D pank 45 000 eurot
K kasum tütarettevõtetelt 45 000 eurot
Mais 2023 suurendab OÜ Bill omakapitali:
OÜ Caesari osa suureneb 2 euro võrra, kokku nüüd 50%, enne oli vähem.
OÜ Caesar maksab sisse ülekursi 39 998 eurot.
Kuidas kajastada OÜ Ants bilansis OÜ Bill...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Reede, 13 Oktoober 2023 11:59

Pikaajalisest investeeringust

Ettevõte on soetanud aastast 2016 startup-ettevõtte osakuid. Investeering on mõeldud pikaajalisena. Aastani 2022 investeeringuna kajastatud ettevõte ei tooda kasumit ja aastaks 2022 oli selle omakapital lausa negatiivne. Kas pikaajalist investeeringut peab bilansis alla hindama vastavalt selle ettevõtte majandustulemustele või võib kajastada soetusmaksumuses, kuna äriidee arendamine võtabki investeeritavas firmas aega?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Korteriühistu on ühe oma maja korteri omanik, kes kasutab seda ühistu kontorina. Ühistu pole korterit ostnud, see on tulnud kaasa veel kooperatiivi ja hiljem elamuühistu aegadest. Kinnistusraamatus on omanikuks korteriühistu. Kas korter tuleks kajastada korteriühistu bilansis põhivarana või on tegemist samasuguse ühisvaraga nagu trepikojad, katus, kelder? Kui peab võtma bilansile, siis mis hinnaga ja kus näidata sama summa passiva poolel?

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 26 Oktoober 2021 08:31

Sihtasutuse osaluse kajastamine

Osaühing asutab sihtasutuse, olles sihtasutuse sajaprotsendiline omanik. Kuidas kajastatakse osaühingu bilansis sihtasutuse osalus?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Eesti Panga presidendi määrus nr 3, 30.03.2021