Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

08.05.2017 Esmaspäev

Haigushüvitise arvutamise kord Esile tõstetud

Maire Otsus-Carpenter
Maire Otsus-Carpenter

Haigushüvitise arvutamisel võib tööandja lähtuda ühe tööpäeva või ühe kalendripäeva tasust. Millises õigusaktis on see sätestatud? Kus peab olema fikseeritud haigushüvitise arvutamise kord?

Vastab Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lg 1 kohaselt maksab tööandja töötajale haigushüvitist neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva ulatuses 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust.

Töölepingu seaduse § 29 lg 8 järgi määrab keskmise töötasu maksmise korra valitsus oma määrusega.

Praegu kehtiv valitsuse määrus nr 91 «Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord», mis on vastu võetud 11.06.2009, on kättesaadav Riigi Teatajas aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015004?leiaKehtiv

Kuna haigushüvitist arvestatakse kalendripäevades, tuleb keskmise päevatasu arvutamisel lähtuda nimetatud määruse §-st 4.

gif Company 930x140 ee

 

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes