Määrus kehtestatakse «Töötuskindlustuse seaduse» § 10 lõike 1 alusel. Sotsiaalministri 8. aprilli 2009. a määruse nr 31 «Töötuskindlustushüvitise taotlemise avaldusele kantavate andmete ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu» (RTL 2009, 35, 459) § 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt .
Kaidi Kallaste, Tallinna Tehnikaülikooli doktorant ja maksunduse lektor

Kutsealase reguleerituse aste riigiti erineb. On riike, kus kõik erialad on kontrollitud ja riiklikult tunnustatud kvalifikatsioonita töötada ei tohi. Leidub ka riike, kus palju on jäetud tööandja otsustada ning riik reguleerib üksnes kutsealasid, mida peab väga oluliseks või potentsiaalselt ohtlikuks. Tööturu üldine regulatsioon on kulukas – asi ei ole ainult reeglite kehtestamises, vaid ka nende täitmise kontrollis. Selle artikli eesmärk on anda ülevaade kutsealasest litsentseerimisest ning raamatupidaja kutsekvalifikatsiooni eksamite ajaloost ja arengust Ameerika Ühendriikides.
pmEesti elanikkonnast elas 2007. aastal 19,5% suhtelises vaesuses nagu ka eelnenud aastal, teatab Statistikaamet. Elanikkonna vaeseima ja rikkaima viiendiku sissetulekute vaheline erinevus oli viiekordne, mis jättis Eesti endiselt Euroopa ebavõrdseimate riikide esikümnesse.
Esmaspäev, 13 Juuli 2009 12:59

Haigushüvitised
(Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 13 Juuli 2009 12:59

  Tere!

  Ütelge, palun kuidas arvutatakse töötajale haigushüvitist. Töötervishoiu seaduses on öeldud:

  „1) Tööandja  maksab töötajale hüvitist  haigestumise või vigastuse neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest  70%  töölepingu seaduse  § 29 lõikes 8  sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust (edaspidi haigushüvitis).“

  Valitsuse määruses keskmise palga maksmise kohta on paragrahvid 3 ja 4 . Puhkusetasu arvutamisel arvatakse kalendripäevadest maha riigipühad.

  Küsimused:

 • Kas haigushüvitise arvutamisel tuleb riigipühad kalendripäevadest maha arvata?
 • Millise paragrahvi (3 või 4) alusel on vaja arvutada keskmist palka haigushüvitise arvutamisel?

  Vastuse eest ette tänades 

  austusega, Jelena