RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

RUP.ee veebiküljele lisandub pidevalt artikleid ja uudiseid. Iga kuu koostatav TOP 5 aitab orienteeruda selles infovoolus ning teha kiiresti kindlaks veebikülje kasutajate seas kõige populaarsemad artiklid.

Euroopa ametiühingud tegid Pariisis avalduse pagulaskriisi teemal, milles kutsuvad kõiki Euroopa töötajaid solidaarsusele.
Ettevõtja Jüri Mõis leiab, et Eesti peaks pagulasi vastu võtma, kuna nii on võimalik saavutada kiire ja konkreetne majanduskasu ning suureneb toiduainete,esmatarbekaupade ja -tööjõuturg.
Kes ei unistaks ilusatest juustest, saledast kehast ning silmapilgul kaduvatest haigustest, eriti kui ise selleks ise eriti tegema ei pea? Ilmselt on need soovid käinud väga paljude inimeste mõtetest läbi, kuivõrd ka me ühiskond selliseid iluideaale läbi meedia uksest ja aknast (loe: nutitelefonides, arvutites ja tahvlites asuva interneti kaudu) sisse paiskab. Paraku on kas või tänavaid ringi vaadates pilt inimestest suuresti teine, sõltumata kas tegemist on kohaliku elanikuga või vanalinnas ringi jalutava turistiga.