Statistikaamet on riigiasutus Rahandusministeeriumi haldusalas. Pakume statistilist infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse olukorra ning trendide kohta.
Statistika tegemiseks korraldame statistikatöid, mille käigus kogume andmeid riiklikest registritest, asutustelt, ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riiklik statistika on kooskõlas rahvusvaheliste klassifikaatorite ja meetoditega ning vastab erapooletuse, usaldusväärsuse, asjakohasuse, tasuvuse, konfidentsiaalsuse ja läbipaistvuse põhimõttele. Statistika tegemisel lähtub Statistikaamet riikliku statistika seadusest.

Statistikaameti andmetel moodustas välispäritolu rahvastik 2015. aastal Eesti kogurahvastikust ligi neljandiku. Enim oli nende hulgas kutseharidusega inimesi.

Tänavu 30. juunil avaldas Eurostat raporti Eesti riikliku statistikasüsteemi vastavuse kohta Euroopa statistika tegevusjuhisele.

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Eesti veokite veosekäive 6,3 miljardit tonnkilomeetrit, millest kolmveerandi moodustasid rahvusvahelised veod. Võrreldes 2013. aastaga kasvas veosekäive 5%.

Esmaspäev, 12 Oktoober 2015 09:32

Kui suur on Eesti varimajandus?
Statistikaamet (Loe ka teisi selle spetsialisti artikleid) - Esmaspäev, 12 Oktoober 2015 09:32

Varimajandus on keeruline majandusnähtus, mille puhul ei ole uurijad alati üksmeelel, mida varimajanduse all silmas pidada ja kuidas seda mõõta. 2014. aastal moodustas varimajandus Eesti SKP-st erinevate metoodikate järgi 3–26%.

Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Eestis ligi 114 000 majanduslikult aktiivset ettevõtet, mida on 53 000 rohkem kui kümme aastat tagasi.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes